Miksi tunnetyöpaja?

Tunteet ovat pelissä aina, työpaikallakin, halusimme tai emme. Useimmiten niin sanotut ”vaikeat tunteet” eivät kuitenkaan ole sallittuja työpaikalla – tai oikeammin – niiden ilmaisu ei ole sallittua. Tunteiden patoaminen vie kuitenkin energiaa itse työnteolta ja vähentää luottamusta ja avoimuutta. Tällä on suora vaikutus työilmapiiriin, työssä viihtymiseen ja tuottavuuteen.

Tunnesukellus-työpaja tarjoaa tilaisuuden kaikkien tunteiden kohtaamiseen, sanoittamiseen ja ilmaisemiseen luovasti luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Työpaja antaa yhteisöllisen,  jaetun kokemuksen, ja auttaa kohtaamaan ja kuuntelemaan työtovereita syvällisellä tasolla. Tunteiden jakaminen on vapauttavaa ja vähentää stressiä ja ahdistusta. Se lisää itsetuntemusta ja tunnetaitoja, parantaa luottamusta työyhteisössä  ja parantaa työpaikan psykologista turvallisuutta. Sitä kautta myös sairauslomat vähenevät ja tuottavuus paranee.